Entrer le Titre du Site

Entrer le Slogan du Site

Get Adobe Flash player

De doelstellingen van de stichting zijn:


Het verspreiden van kennis en informatie over de Waarheid, Goedheid en Schoonheid en het bevorderen van nieuwe ideeën voor de ontwikkeling en harmonisatie van lichaam, ziel en geest; het verbeteren van de kwaliteit van leven en het ontwikkelen van het bewustzijn in harmonie met de universele wetten in deze fysieke wereld en in andere dimensies en het uitvoeren van alle vereiste acties en activiteiten om dat doel te bereiken.


Het beschermen van de menselijke ziel om zo in mensen de aanwezigheid te laten gelden van een interne subtiliteit die moet worden erkend, beschermd en ontwikkeld. De stichting trekt zich de zorg aan van de kwaliteit van de menselijke omgevingspsychologie en handelt met het oog op de bescherming van zijn spirituele natuur om aldus individuen te helpen de emotionele en buitenzintuiglijke kwaliteiten te ontwikkelen of te herwinnen, om zo beter om te gaan met de uitdagingen van het leven en om een betere en meer gebalanceerde toekomst te bouwen voor toekomstige generaties.

 

 

 

 

www.stichting-unitaire-wetenschap.org